Czechia

KOMPLETNÍ SLUŽBY PRO NÁROČNÉ ZÁKAZNÍKY

Kloeckner Metals Austria je hlavním poskytovatelem hliníku, ušlechtilé oceli a barevných kovů v Rakousku, nezávislý na výrobních podnicích. Jeho pobočky v sousedních zemích podporují internacionalizaci obchodní činnosti. Navíc se společnost připravuje na digitalizaci obchodu s kovy.

 Zákazníci očekávají od společnosti Kloeckner Metals Austria rychlé a spolehlivé dodávky - z toho důvodu klade společnost velký důraz na dostatečné zásoby na skladu.  Kdykoliv je k dispozici 3 000 různých výrobků, celkem jde o 4 000 tun materiálu. K uskladnění tohoto sortimentu slouží 11 000 čtverečních metrů zastřešené skladovací plochy.


Specialista na hliník, ušlechtilou ocel a barevné kovy

Stěžejním bodem sortimentu jsou hliníkové výrobky. Kloeckner Metals Austria dodává a zpracovává tento lehký kov v nejrůznějších tvarech, například jako plechy, svitky, desky, tyče nebo profily. Také nerezovou ocel obdrží zákazníci v nejrůznějším provedení a jakosti. Sortiment společnosti zahrnuje například plechy, kruhové tyče, čtyřhranné a šestihranné tyče, ploché tyče, profily tvaru U a T, kruhové a čtyřhranné trubky. Celou nabídku doplňuje sortiment barevných kovů s výrobky z mědi, mosazi a bronzu.

Stále více zákazníků přenechává rakouské společnosti také předběžnou přípravu výrobků. Pomocí vlastního strojového parku provádí Kloeckner Metals Austria zkracování materiálu podle zadání zákazníka nebo individuální stříhání. Podélné a příčné dělení válcovaných výrobků patří ke službám společnosti stejně jako převinutí na svitky a nanášení fólií.

Společně s externími partnery realizuje Kloeckner Metals Austria mnoho dalších kroků při zpracování materiálu: od eloxování a lakování až po soustružení, frézování a vrtání. Takto zákazníci obdrží komponenty pro přímou montáž. Management kvality společnosti je certifikován podle ISO 9001:2008.


Inteligentní logistika doplňuje předběžnou přípravu

U obchodního zboží a zpracovaných dílů převezme Kloeckner Metals Austria také logistiku: Inteligentní skladovací řešení a dodávky just-in-time umožňují zákazníkům soustřeďovat uplatnění svého kapitálu, prostoru a personálu na hlavní podnikatelské úkoly.

Rozsáhlé poradenské kompetence zaměstnanců společnosti Kloeckner Metals Austria zákazníkům zajistí vždy tu nejoptimálnější kombinaci surovin, předběžné přípravy a logistiky. Tomu napomáhá prostorová blízkost k odběratelům: V Rakousku je společnost Kloeckner Metals Austria zastoupena svými skladovacími lokalitami ve Vídni a v Neumarktu/Wallersee. Prodejní kanceláře se nacházejí v Budapešti, v slovinském Kranj a ve Vyškově v České republice. Společnost zaměstnává přibližně 90 zaměstnanců, její obrat se v roce 2015 pohyboval okolo 92 miliónů eur.


Mílový krok digitalizace: webshop

Digitalizace rutinních pracovních postupů poskytne zaměstnancům odbytu více času na detailní analýzu speciálních požadavků zákazníků. Tudíž společnost Kloeckner Metals Austria plánuje otevření webshopu, který je schopen přijímat objednávky po celých čtyřiadvacet hodin 365 dní v roce.

Při digitalizaci obchodních procesů profituje rakouská společnost ze zapojení do koncernu Klöckner. Mateřská společnost Klöckner & Co SE podporuje celosvětovou digitalizaci obchodu s ocelí. Potřebné online nástroje se vyvíjejí centrálně a jsou tak koncipovány, že se dokážou přizpůsobit specifickým požadavkům jednotlivých zemí. Také při nákupu přináší příslušnost ke koncernu přednosti: Klöckner nakupuje materiál celosvětově pro svých 200 působišť v 15 zemích a získává tím výhodné nákupní podmínky. Tak vznikají cenové výhody, které Kloeckner Metals Austria předává svým zákazníkům.