Serbia

KOMPLETNA USLUGA ZA KLIJENTE SA VISOKIM ZAHTEVIMA

Kloeckner Metals Austria je vodeći nezavisni dobavljač aluminijuma, nerđajućeg čelika i obojenih metala u Austriji. Sedišta kompanije u susednim zemljama promovišu internacionalizaciju poslovanja. Preduzeće se istovremeno priprema i za digitalizaciju trgovine metalima.

Od kompanije Kloeckner Metals Austria klijenti očekuju brzu i pouzdanu isporuku – baš iz ovog razloga preduzeće veliku važnost pridaje sveobuhvatnoj skladišnoj ponudi. U svakom trenutku u magacinu postoji oko 3000 različitih artikala, što ukupno čini oko 4.000 tona materijala. Za skladištenje asortimana na raspolaganju stoji natkriven magacinski prostor od 11.000 kvadratnih metara.


Stručnjak za aluminijum, nerđajući čelik i obojene metale

Proizvodi od aluminijuma predstavljaju osnovu asortimana. Kloeckner Metals Austria isporučuje i obrađuje aluminijski metal u različitim formama, npr. u obliku limova, koluta, ploča, šipki ili profila. Nerđajući čelik se klijentima takođe dostavlja u različitim tipovima i klasama kvaliteta. Asortiman, između ostalog, obuhvata i limove, okrugle šipke, četvorougaone i šestougaone šipke, flahove, U i T-profile, okrugle i četvorougaone cevi. Ponudu upotpunjava širok asortiman obojenih metala, uključujući proizvode od bakra, mesinga i bronze.

Sve više klijenata austrijskom preduzeću prepušta sprovođenje pretproizvodnih koraka. Zahvaljujući sopstvenom mašinskom parku Kloeckner Metals Austria može rezati materijal u skladu sa specifikacijama klijenata, te kreirati individualne rezane oblike. Rezani kosi, delovi valjanih proizvoda su deo usluge u istoj meri kao i namotavanje i oblaganje folijom.

Zajedno sa spoljnim saradnicima, Kloeckner Metals Austria sprovodi i mnoge druge faze obrade: od eloksaže i lakiranja do okretanja, glodanja i bušenja. Na taj način klijent dobija gotove komponente spremne za ugradnju. Sistem za upravljanje kvalitetom koji preduzeće koristi sertifikovan je u skladu sa ISO 9001:2008.


Inteligentna logistika dopunjuje pretproizvodnju

Kloeckner Metals Austria na sebe preuzima i obavljanje logističkih zadataka za trgovinsku robu i obrađene delove: inteligentna magacinska rešenja i pravovremene isporuke omogućavaju klijentu da kapital, prostor i zaposlene usmeri na glavne preduzetničke zadatke.

Visoka kompetentnost zaposlenih u Kloeckner Metals Austria u domenu savetovanja doprinosi tome da klijent svaki put dobije optimalnu kombinaciju materijala, pretproizvodnje i logistike. Pri tome, od značaja je i fizička blizina kupcima : Sedište kompanije Kloeckner Metals Austria nalazi se u Beču, dok se skladišta ove kompanije nalaze u Beču i u Nojmarktu na jezeru Valerze (Neumarkt/Wallersee). Prodajne kancelarije se nalaze u Budimpešti, u slovenačkom Kranju i gradu Viskov u Češkoj. Preduzeće ukupno ima oko 90 zaposlenih, a promet je u 2015. godini iznosio oko 92 miliona evra.


Prekretnica digitalizacije: internet prodavnica

Digitalizacija rutinskih procesa zaposlenima u prodajnom sektoru treba da obezbedi još više vremena za detaljnu analizu specijalnih zahteva klijenta. Stoga Kloeckner Metals Austria planira otvaranje internet prodavnice koja će primati porudžbine 365 dana godišnje.

Digitalizacijom poslovnih procesa austrijska kompanija profitira od uključivanja u Klöckner koncern. Matično društvo, Klöckner & Co SE, promoviše digitalizaciju trgovine čelikom na svetskom nivou. Neophodni onlajn alati se razvijaju centralno i konfigurišu se na način koji omogućava adaptaciju specifičnim zahtevima pojedinačnih zemalja. Pripadnost koncernu donosi prednosti i prilikom nabavke robe: Klöckner širom sveta nabavlja materijal za 200 filijala u 15 zemalja i zahvaljujući tome kupuje pod povoljnijim uslovima. Na taj način nastaju povoljnosti koje Kloeckner Metals Austria prosleđuje svojim klijentima.